Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych MENSIDER.COM, którego właścicielem jest Blenders Media Michał Skierski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 48, 03-808 Warszawa, REGON: 147478992, NIP 6792739119 w celu otrzymywania informacji marketingowych w tym wiadomości typu newsletter, informacji handlowych drogą elektroniczną. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z Art. 6 pkt 1a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody i nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: hello@mensider.com Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Skierski e-mail: hello@mensider.com Zostałem poinformowany o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

error: Treści MENSIDER.COM są chronione.